Internetinės parduotuvės “Animotukas.lt” privatumo politika

 1. Bendra informacija
  1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „INDEFORM“, juridinio asmens kodas 303130525, buveinės adresas K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas (toliau – Mes arba UAB „Indeform“), priklausančia ir valdomoma internetine svetaine www.animotukas.lt (toliau – Animotukas.lt).
  2. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.
 2. Duomenų pateikimas
  1. Užsakymo ar registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.
 3. Tiesioginė rinkodara
  1. Jūsų duomenų (el. pašto adresas ir telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslu nenaudojame.
 4. Pasirinkimo laisvė
  1. Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais interneto svetainės Animotukas.lt ištekliais. Pavyzdžiui: atlikti užsakymo.
 5. Registracija
  1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas) Animotukas.lt paskyros administravimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis interneto svetainėje Animotukas.lt registruojant naują paskyrą ar atliekant užsakymą. Jums neužpildžius privalomų registracijos laukų, Mes negalėsime sukurti Jūsų paskyros.
 6. Duomenų saugojimo terminas
  1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
  2. Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol turite galiojančią paskyrą interneto svetainėje Animotukas.lt.
 7. Duomenų perdavimas
  1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems Jūsų Animotukas.lt internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.
 8. Informacija apie nepilnamečius
  1. Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 9. Slapukai
  1. Į jūsų kompiuterį Animotukas.lt gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Jūs galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės funkcijomis.
 10. Duomenų apsauga
  1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, bei laikantis GDPR (ES direktyvos) dėl asmens duomenų apsaugos.
  2. UAB „Indeform“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
 11. Jūsų teisės
  1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
   1. prašyti, kad UAB „Indeform“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
   2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
   3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
   4. teisę atšaukti sutikimą;
   5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  2. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis prisijungę prie savo paskyros arba kreipdamiesi į UAB „Indeform“ elektroniniu paštu adresu info@animotukas.lt arba registruotu paštu adresu K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas.
 12. Galiojimas ir pakeitimai
  1. Ši privatumo politika galioja nuo 2019-02-01. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją Animotukas.lt internetinių parduotuvės interneto svetainėje www.animotukas.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo Animotukas.lt internetinės parduotuvės svetainėje momento.
  2. Jei dėl šios politikos nuostatų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 12.2 punkte nurodytais elektroninio pašto ar registruoto pašto adresais.
 13. Baigiamosios nuostatos
  1. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@animotukas.lt.