„O tai arklys“– Tilidūda dainelė apie vieną svarbiausių lietuviams gyvūnų

Tilidūda dainelė "O, tai arklys" - ypatinga dainelė, nes pasakoja vaikams apie lietuviams vieną svarbiausių naminių žemės ūkio gyvūnų - arklį. Lietuvių tautosakoje arklys – visuomet draugiškas, žmonėms padedantis ir labai gerbiamas gyvūnas. Tilidūdos arklys - truputi svajotojas, romantiškas ir laisvas keliautojas, lengva ristele šuoliuojantis per lietuviškus laukus ir pievas, nevaržomas nei žmonių, nei balno, nei žemės ūkio padargų. Nors arklys yra darbinis gyvūnas, tačiau šioje dainelėje giriamas jo grožis. Linksmasis arkliukas tuo labai mėgsta pasipuikuoti - tai jis linksmai pašuoliuoja, tai akeles, auseles pakraipo, tai stabtelna, pamosikuoja uodegėle ir smagiai risnoja toliau.

Tilidūda dainelės „O tai arklys“ žodžiai:

O tai arklys, o tai arklys,
O tai geras mūsų arklys,
O tai geras mūsų arklys.

Kanopėlėm, kanopėlėm
Visą kelią tai išmušė,
Visą kelią tai išmušė,

Uodegėle, uodegėle
Visą kelią tai nušlavė,
Visą kelią tai nušlavė,

O auselėm, o auselėm
Visus paukštelius išgirdo,
Visus paukštelius išgirdo,

O akelėm, o akelėm
Danguj žvaigždeles suskaitė,
Danguj žvaigždeles suskaitė.

Tilidūda dainelės - O tai arklys, dainelės filmukai vaikams

Kur buvęs kur nebuvęs dainelėje atsiranda ir Jonas - visų dūdų ponas (mūsų draugiškasis personažas iš „Tili tili dūda“ dainelės). Jonui arklys - labai svarbus gyvūnas ir jo geriausias draugas. Kiekvieną vakarą, kai tik saulutė nusileidžia vakaran Jonas išeina į kiemą prie vartų, pasižiūri į tolumoje siūbuojančius berželius, dulkėtą lietuvišką vieškelį kuriuo štai jau atšoliuoja jo mylimas arkliukas. Jonas linksmai nusišypso ir pasitinka atšuoliavusį arkliuką. Arkliukas atsako tuo pačiu linksmai sužvengdamas ir pašokinėdamas. Jų draugystė labai stipri. Jie rūpinasi vienas kitu, vienas kitam padeda ir palaiko kompaniją. Visuomet smagu kažkuo rūpintis ir sulaukti to paties atgal.

Kadangi mūsų arklys mėgstantis pasipuikuoti todėl šioje Tilidūda dainelėje susipažinsite ne tik su arkliu, bet ir su jo kūno dalimis: kanopėlėmis, akelėmis, auselėmis, uodegėle. Visas dalis išraiškingai parodo pats žemaitukas sartis arkliukas. Žemaitukas - tai išskirtinai lietuviškos veislės arkliukas. Ten kur gyvena Jonas ir arklys labai gražus lietuviškas kraštovaizdis – žali lygūs laukai ir daug medžių.

Taigi, atėjus vasarai, bėkite kartu su arkliuku žaliais laukais ir pievomis!