Animacijos dirbtuvės projekte „Pasaką kuria vaikai“

Kiekvieną dieną artėjame link savo svajonės: supazindinti visus Lietuvos vaikus su animacija ir jos kūrimo procesu. Mums teko laimė apsilankyti Prienų kultūros ir laisvalaiko centre, kuriame organizuojama nuostabi stovykla vaikams. Stovylos metu vakai mokosi įvairiausių naujovių, o šiemet viena iš jų tapo sustabdyto kadro animacijos dirbtuvės!


animacijos dirbtuves vaikams nemuno kilpos

Animacija tai būdas mokytis ir pažinti aplinkinį pasaulį, suprasti jo viekimo principus, o karties tiesiog lavinti fantaziją. Kartu su vaikais nusprendėme sukurti filmuką, kuris papasakotų, kaip atsirado Nemuno kilpos! Ši tema vaikams buvo iš ties artima, nes jie patys auga šių kilpų ir nuostabios lietuviškos gamtos apsuptyje. O istorija apie Nemuno kilpų atsiradimą pasakoja taip:


Kažkada, seniai seniai, toli toli nuo čia, iš žemės išsiveržė šaltinėlis. Apsidairė aplink. Danguje jis pamatė skaisčią saulutę, netoliese augo dideli, galingi medžiai, tolumoje matėsi aukšti, statūs kalnai. Ach, kaip parūpo šaltinėliui viską iš arčiau pamatyti, paliesti, išgirsti. Ir pasileido šaltinėlis tolyn ir tolyn. Bėgo jis nesustodamas, nepailsėdamas, vis pasižvalgydamas, pasidžiaugdamas. Nemažai jis jau nukeliavo, kai staiga prieš save pamatė didelį kalną. „Šaltinėli, netrikdyk mano ramybės, - rūsčiai tarė kalnas. Aš saugau mūsų Tėvynę nuo priešų“. „Aš tau padėsiu, Didysis Kalne“ – šūktelėjo šaltinėlis ir atskyrė savo vandenimis tą aukštą kalną nuo didžiulės girios, kur priešai tūnojo. Iki šiol tas kalnas Punios piliakalniu vadinamas. Apibėgo Šaltinėlis didžiąją girią, ir taip atsirado daili, apvali pirmoji kilpa. O šaltinėlio vaga darėsi vis gilesnė ir platesnė, ir žmonės jo vandenis upe vadino.
animacijos dribtuves vaikams nemuno kilpos Jau įsibėgėjo jauna ir veržli upė, jau lėks tolyn, bet mato priekyje daug didelių, tamsių akmenų. „Aplenksiu aš juos“, - pamanė šaltinėlis ir pasuko kitu keliu. Taip atsirado antroji, labai didelė kilpa, ją žmonės Balbieriškio vardu vadina. Veržėsi upė tolyn, skubėjo, kol savo vandenis atnešė prie didelio, didelio miško. „Mano namuose, tarp šių didelių medžių gyvena daugybė žvėrių“ - šūktelėjo žalioji giria. Ar žinai mano vardą?“. A, tai tu būsi Žvėrinčius! – atsakė upė ir apsuko didelį vingį apie mišką. Taip atsirado Prienų kilpa. Vinguriuodama tolyn, upė sutiko didelę salą, kurioje buvo girdėti įvairių paukštelių klegesys. Pats išraiškingiausias balselis buvo Tulžio. Jis pasveikino atvykėlę ir papasakojo apie didžiulę pilį, stovėjusią ant kranto. Anot paukštelio Tulžio, joje gyvenęs grafas Gotardas Vilhelmas Butleris, ją gavęs kaip privilegiją už didelę dorybę ir taurumą, kuomet savo sumanumo dėka padėjo išlaisvintin Lenkijos ir Lietuvos princą Joną Kazimierą iš Prancūzijos Sisterono pilies. Tiesa, vaduojant princą iš nelaisvės, grafui Butleriui taip patiko toji pilis, jog jis nutarė ir Prienuose tokią pasistatydinti. Laimingai grafas čia gyveno, vestuves kėlė, net keturių palikuonių susilaukė. Sakoma, pilis išties didinga buvusi, su sodais ir gėlynais. Deja,į šalį užklydus švedams, pilis neatlaikė puolimo ir sugriuvo. Dar dabar randami pilies likučiai, bylojantys apie jos buvusią didybę. Pasiklausiusi šios gražios istorijos, upė nekantriai keliavo tolyn, kur jau iš tolo pamatė aukštą piliakalnį ir iškart pasuko nuo jo. Tas Nemuno vingis Birštono kilpa vadinamas.


animacijos dirbtuves vaikams nemuno kilpos

Ir nuvingiavo, nugarmėjo upės vandenys iki pat jūrų marių daugiau jokių kliūčių nesutikdami. Žmonės ją Nemunu pavadino. Gal todėl, kad kalnai, miškai ir akmenys vis kartojo: plauk pro šalį, netrukdyk man, ne man, ne man...


Tad ememės darbo ir pagal šią istorija sukūrėme nuostabius filmukus. Vaikai viską darė patys su mūsų profesionalų pagalba. Deliojome animacijos veikėjus, aplinkas, keitemė jų vietas, mokėmės animacijos kūrimo principų, pridarėme apie 400 kadrų ir nes keturis filmukus! Prie viso to taip susipažinome ir su įgarsinimo principais. Nes garsas sudaro daug daugiau animacijos esmės negu galėtumėte pagalvoti! Taigi įgarsinome savo animuotus veikėjus ir net kelis garso efektus! Teko sukurti, šaltinėlio čiurlenimo garsą, paukščio plazdenimą, karžigių kovą bei medžių šlamėjimą! Vaikai puikiai susitvarke ir vos per porą dienų sukūrėme nuostabią istoriją apie Neuno Kilpas!


Nemuno kilpos